Scroll to top

homemade Kefir (water)

homemade Kefir (water)

€4.50

huisgemaakte waterkefir met appel en munt (natuurlijk licht parelend)

homemade water kefir with apple and mint (natural light sparkling)

kéfir d'eau, fait maison, à la pomme et à la menthe (naturelle pétillante)